Friday, September 11, 2009

Kas julged käia oma teed?

Kas julged liikuda vastuvoolu, eirates massidele mõeldud norme ja tõekspidamisi? Kas julged minna lõpuni, kombata äärmusi? Kas oled eesmärgi nimel valmis tooma ohvreid, isegi kui need ajutiselt vähendavad sinu elukvaliteeti ja on enamikule sinu tuttavatest kummalised ning arusaamatud? Kas oled valmis eesmärgi nimel edasi lükkama muid elu poolt pakutavaid hüvesid ja ahvatlusi? Kas julged erineda? Kui ei, siis pole sul läbilöögiks lootust!

No comments: